Po przeprowadzonym audycie, jeśli firma ma życzenie, pomagamy wdrożyć odpowiednie zasady postępowania z danymi osobowymi tak, aby firma była zgodna z RODO.

Praktycznie wszystkie ustalenia dotyczące zbiorów danych w organizacji, ich sposobów przetwarzania, podstaw prawnych tego przetwarzania jak również zabezpieczeń tych danych, które powstały na etapie audytu staramy się na tym etapie połączyć w całość wprowadzając konieczne modyfikacje w działalności organizacji, aby zabezpieczyć prawidłowe przetwarzanie danych i bezpieczną ich archiwizację.

Wspólnie z administratorem danych w trakcie wprowadzania zmian w organizacji jednocześnie tworzymy kompletną dokumentację określającą i pomagającą wdrożyć procedury zgodne z rozporządzeniem. Oczywiście po skompletowaniu pełnej dokumentacji sporo czasu poświęcamy na powtórne zebranie i utrwalenie wiedzy do czego poszczególne dokumenty i zasady postępowania są potrzebne. W jakim zakresie wymagane są przez rozporządzenie.

Ustalamy to nie tylko z administratorem jako podmiotem odpowiedzialnym, ale również pomagamy przekazać tą wiedzę pracownikom administratora, jeśli zachodzi taka konieczność. Nieodłącznym elementem we wdrożeniu jest pomoc informatyka ( firmy IT ) opiekującego się infrastrukturą techniczną administratora. To z nim musimy ustalać jakie metody zabezpieczeń i kopii zapasowych są stosowane w firmie. Czy są one wystarczające, czy można je jeszcze rozbudować w celu poprawienia bezpieczeństwa danych.
Jako całość jest to duże i czasochłonne przedsięwzięcie i to nie tylko w dużych firmach z rozbudowaną infrastrukturą, ale i w małych czasami jednoosobowych organizacjach, które niekiedy wymagają bardzo dużo czasu ze względu na brak jakichkolwiek procedur postępowania w związku z RODO. Nie mówiąc już o zapewnieniu bezpieczeństwa danych.

Bardzo często w początkowym okresie mali przedsiębiorcy lekceważą zagadnienia związane z RODO uważając, że ich to nie dotyczy. W trakcie rozmów i wspólnych analiz wymagań są bardzo zdziwieni jak wiele trzeba zrobić i zmienić w ich firmach, aby być zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem. Co więcej przekonują się, że to rozporządzenie w praktyce dotyczy w mniejszym lub większym stopniu wszystkich prowadzących działalność gospodarczą w Unii Europejskiej, a więc i w naszym kraju. Zapraszamy do korzystania z naszych doświadczeń we wdrożeniu RODO w Państwa firmach.