Nieodłącznym elementem wdrażania RODO w firmie jest zapewnienie bezpieczeństwa danych. Również w tym zakresie jesteśmy w stanie pomóc przedsiębiorcom. Ze względu na nasze własne doświadczenia w firmach, którym na co dzień pomagamy w funkcjonowaniu ich infrastruktury IT, możemy zaproponować szereg rozwiązań znacznie zwiększających bezpieczeństwo danych. Są to między innymi:

1. Wdrożenie metod szyfrowania danych zarówno na komputerach wynoszonych z firmy zawierających dane osobowe, jak i na dyskach zewnętrznych i pendrive.

2. Wdrożenie różnych systemów automatycznego wykonywania kopii danych, zarówno na nośnikach w firmie jak i rozwiązaniach ” chmurowych „. Co ważne duża część z tych rozwiązań produkowana jest przez polskie firmy, znające nasze krajowe realia i posiadające centra danych w naszym kraju co zapewnia zgodność z RODO, jeżeli chodzi o udokumentowanie przechowywania danych na terenie Unii Europejskiej. 

3. Sprzedaż i wdrożenie rozwiązań pamięci masowej NAS, których prawidłowe wykorzystanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo danych w firmie, a do tego znacznie rozbudowuje możliwości rozwoju IT w firmie, dzięki stworzeniu wspólnych miejsc magazynowania danych do wykorzystania w poszczególnych działach firmy. Co więcej tego typu rozwiązania w niektórych przypadkach mogą wyeliminować kosztowne zakupy rozwiązań serwerowych. Jednocześnie jest znakomitą alternatywą dla tych firm, które ze względu na problemy z infrastrukturą nie mogą sobie zapewnić szybkich i pewnych łącz internetowych, co jest warunkiem koniecznym w przypadku stosowania rozwiązań chmurowych. 

4. Sprzedaż i wdrożenie rozwiązań chmurowych takich jak Microsoft Azure, czy pakiet MS Office 365, który dzięki wielu zaawansowanym funkcjom i różnorodnym możliwościom może znacznie przyspieszyć i ułatwić prace nad danymi w firmie. Możliwości pakietu MS Office 365 dla firm.

5. Integrowanie lokalnych rozwiązań kopiowania danych z rozwiązaniami chmurowymi co dzięki duplikacji znacznie zwiększa bezpieczeństwo danych.