Co musimy zrobić, aby zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z RODO ?

 1. Przeprowadzić Inwentaryzacje zasobów informatycznych i informacyjnych
 2. Sporządzić rejestr czynności przetwarzania danych
 3. Wykonać analizy ryzyka
 4. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne
 5. Wdrożyć dokumentacje i procedury opisujące politykę ochrony danych
 6. Wprowadzić metodologie i procedury naruszeniowe
 7. Określić podstawy prawne na każdą kategorię danych
 8. Stosować minimalizacje przetwarzanych danych
 9. Spełnić obowiązek informacyjny
 10. Sprawdzić i zaktualizować umowy powierzenia przetwarzania danych.
 11. Być przygotowanym na nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane (kopia danych, przenoszenie danych, prawo do bycia zapomnianym)
 12. Przeszkolić personel z ochrony danych i procedur UE RODO
 13. Monitorować i sprawdzać zasady postępowania z danymi osobowymi